Date
Category
Case study
About This Project

NAZIV PROJEKTA: Urbana vila, Zagreb

KRATKI OPIS PROJEKTA: Oblaganje zidova i vrata urbane vile

KORIŠTENI MATERIJALI:
– Obloge zidova: Tanki kameni listovi DECOSTONE 913 SEA GREEN. Završna obrada: impregnacija spec. uljem.
– Obloga sobnih vrata: Tanki kameni listovi DECOSTONE 913 SEA GREEN. Završna obrada: impregnacija spec. uljem.

Arhitekt / Projektant / Dizajner: NFO
Izvođač: PASSAGE- G J.D.O.O.
Investitor/ vlasnik:
Fotografija: DARKO MIHALIĆ
Godina izvedbe: 2019.