Održivost

NAŠI PROCESI RECIKLIRANJA MATERIJALA I SIROVINA

Elgrad od ostataka vlastite
proizvodnje prikuplja:

Sve se prevozi u Egger gdje se reciklira i ponovno koristi za proizvodnju Eggerovih proizvoda.

Osim ostataka iz proizvodnje, prikupljamo i odvajamo otapad i iz svih segmenata: plastiku, staklo, abs trake, alu profile, folije, kartone, uredski papir itd. i u dogovoru sa kooperantima se sve odvozi na recikliranje.
Osim ostataka naše vlastite proizvodnje, u suradnji sa tvrtkom BTV Truck Logistik prikupljamo i drvne ostatke kao što su namještaj, stolarija, krovišta, grede i sl. te ih isto prevozimo u Egger na recikliranje i ponovnu upotrebu.

Elgrad je nosioc FSC certifikata i
vodi brigu o potrajnom gospodarenju.

NAŠ PRODAJNI ASORTIMAN I KAKO NAŠI PARTNERI PROIZVOĐAČI PRIMJENJUJU PROCESE ODRŽIVOSTI

Elgradov cilje je povećati udio proizvoda koji u svom sastavu imaju komponenete od recikliranih sirovina i udio proizvoda koji su kompletno na bazi recikliranih materijala.
Pogledajte kako naši glavni partneri proizvođači doprinose očuvanju energije i okoliša te kako primjenjuju procese održivosti i kakve sirovine koriste u svojoj proizvodnji:

EGGER

More from wood.

EGGER je sinonim za odgovoran odnos prema drvu kao sirovini. Po uzoru na prirodu, EGGER procesi su organizirani u ciklusima kojima se čuvaju resursi.

Drvo je za EGGER radni materijal, ali i materijal koji se može reciklirati: Od obnovljivih resursa iz prirode EGGER proizvodi širok spektar proizvoda za izradu namještaja i uređenje interijera, podove i drvogradnju. Da bi bili vjerodostojni s  misijom “”Više od drva””, EGGER veliku važnost pridaje održivom postupanju, očuvanju resursa i promicanju zaštite klime.

Na koji način firma EGGER brine o okolišu i provodi procese održivosti:

SAVIOLA

Svake godine, oko 6 milijuna tona drva je spaljeno ili završi na odlagalištima otpada.

Uzimajući u obzir da se drvo prvotno koristilo samo jednom i onda odlagalo na odlagalištima otpada ili spaljivalo, i da su se čovjekove rastuće potrebe teško mogle zadovoljiti prirodnim ciklusima bez da se ozbiljno naruši ravnoteža prirode,  ponovna upotreba resursa na ponavljajući način postaje odlučujući standard za održivi razvoj. Saviolini proizvodi su 100% od recikliranog drva.

Saznajte kako su u Savioli razvijeni procesi recikliranja i eko-tehnologije:

ARPA INDUSTRIALE

Do no harm. Do good. Do better.

„Cilj nam je smanjiti naš utjecaj na okoliš. Da bismo to učinili, mjerimo svoj utjecaj pomoću metodologije procjene životnog ciklusa (LCA). Iako gledamo šire od toga, naš glavni fokus je na emisijama CO2. Naš cilj u Arpi je smanjiti emisije za 50% do 2026. i postati ugljično neutralan u godinama koje slijede kao što smo to učinili za FENIX® 2021.“ Arpa Industriale.

Kako Arpa Industriale provodi odgovorni management za inovativnost sa svjesnošću:

GRASS

Movement is green.

„Sadašnjost vidimo kao dio budućnosti. Stoga je za nas zaštita okoliša važan preduvjet za održivi uspjeh poduzeća. Rad s ovim načinom razmišljanja znači očuvanje resursa i stvaranje ekološki prihvatljivih proizvodnih uvjeta. Radimo na tome svaki dan.“ Grass.

Održivo je novo normalno.

Što Grass koristi u proizvodnji svojih proizvoda i kako pridonosi očuvanju okoliša i primjenjuje procese održivosti:

Pretraživanje

Unesite pojam za pretraživanje.

2024. © ELGRAD d.o.o. - Sva prava pridržana.