Zapošljavanje

Konstantno rastemo te nam u skladu sa proširenjem opsega poslovanja raste i potreba za novim ljudima.

Svoje životopise možete slati na sljedeću e-mail adresu: marketing@elgrad.hr