Saviola
Prvo 100% reciklirano drvo.

Recikliranje i prerada kako bi se dao novi život drvu bez sječe stabala.

Saviola ploče izrađene su od 100% recikliranog drveta, s certifikatom FSC® (Forest Stewardship Council), ekološki proizvod. Saviola proizvodna filozofija temelji se na konceptima recikliranja, odnosno spašavanja i ponovnog korištenja otpada kako bi mu se dala druga prilika. Time dobivamo ekološki održiv ciklus.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

KOLEKCIJA
Saviola dekori, zajedno s razvojem inovativnih završnih obrada, predstavljaju priliku i rješenje za arhitekta, dizajnera i izvođača kao i „zelena filozofija”, odnosno odabir proizvoda koji vjeruju u brigu za okoliš i pojedince.
MISIJA
MISIJA = The Eco-Ethical Company = Okoliš. Ljudi. Zemlja. Kvaliteta i Inovacije.
Srce Saviola Grupe kuca za okoliš
Ljudi su u središtu korporativne kulture
Made in Italy
Kvaliteta je riječ puna značenja za Saviola Grupu
Kontinuirana ulaganja u tehnologiju i odjel za istraživanje i razvoj
BUDI DRUGAČIJI.
Pomozite spasiti drveće.
Srce Saviola Grupe kuca za okoliš, kroz ekološku održivost i etiku recikliranja.

SAVIOLA – poznata po tvrdnji: “Pomozite nam spasiti drveće” – najvažniji je prerađivač drvnog otpada na svijetu, s kapacitetom recikliranja više od 1,2 milijuna tona drva nakon upotrebe godišnje.

Koncept koji odlikuje Saviolu je obnova i recikliranje sekundarne sirovine koja može biti obnovljena u obliku novih proizvoda i ponovno korištena, bez potrebe za sječom novih drveća, uz ekonomski, ekološki i socijalno održivu logiku procesa.

PROCES: Prikupljanje-čišćenje-transformacija i regeneracija predstavljaju novi život za drvo!

Vrste drva koje se prikupljaju: kutije, sanduci, palete, kolutovi za kabele, ostaci prvobitnog drva i iverice, oštećeni namještaj, građevinski materijali za gradnju i rušenje, prozori, te općenito nekontaminirani drveni otpad.
GALERIJA