Zaštita privatnosti

Zaštita privatnosti

Osobni i javni podaci

Molimo Vas vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Većinu stranica možete posjetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi. No, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge, pa stoga ovdje sadržana Izjava o privatnosti objašnjava naćin prikupljanja i koritšenja podataka koji se koriste u tim situacijama. Podaci koje ćete nam dati smatrat će se povjerljivima sukladno primjenjivim propisima Republike Hrvatske, pa ih stoga Elgrad d.o.o., naše podružnice, te članovi naše prodajne mreže mogu koristiti samo u skladu s pravnim odredbama koje su na snazi, a tiću se povjerljivosti podataka.

Osobni podaci

Elgrad d.o.o. je dužna štititi sigurnost Vaših osobnih podataka. Osobito kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava, Elgrad d.o.o. neće odati podatke koje bi trećim stranama mogle omogućiti Vašu identifikaciju, osim u slučaju da informaciju prenesete Vi sami ispunjavajući formulare na internetskim stranicama.
Podaci osobnog karaktera koje ste nam dali znaće da se slažete da ti podaci uđu u bazu podataka Inspiracije.com, kako bi se mogli koristiti prema pravnim propisima koji su trenutno na snazi, sukladno niže navedenoj Izjavi o zaštiti podataka na koju pristajete pristupom internet stranicama Elgrad.hr.

Izjava o zaštiti podataka

Suglasni ste i prihvaćate da su Vaši podaci i informacije koje ste dali namijenjeni bazi podataka Elgrad d.o.o. Podaci i dane informacije biti će pohranjeni u bazi podataka Elgrad d.o.o., te će se smatrati povjerljivima. Zaposlenici gore navedenih subjekata i druge osobe koje zbog naravi poslova koje obavljaju s gore navedenim subjektima ili za gore navedene subjekte imaju pristup povjerljivim podacima, obvezuju se da neće priopćiti takve podatke trećim osobama, iskoristiti ih protiv Vaših interesa, niti omogućiti trećim osobama da ih iskoriste. Suglasni ste i prihvaćate da će se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti isključivo od strane Elgrad d.o.o., u svrhu obrade tržišta, izrade statističkih i analitičkih prikaza, za potrebe komercijalnih akcija, dostave ponuda i obavijesti, te da se neće koristiti u druge svrhe bez Vašeg prethodnog pisanog odobrenja. Suglasni ste i prihvaćate da Elgrad d.o.o., može publicirati i u promidžbene svrhe koristiti rezultate dobivene obradom tržišta, statističkim, analitičim ili sličnim prikazima, a koji su iskazani temeljem podataka i informacija dobivenih od Vas. Publicirani i u promidžbene svrhe korišteni rezultati bit će prikazivani skupno/grupno, bez isticanja podataka i informacija o Vama.

Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja ove internetske stranice

Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga, te materijala s internet stranica Elgrad d.o.o. pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici internet stranica.Stoga Vas molimo da se upoznate s njima kako bi izbjegli kasnije eventualne nesporazume i posljedice u svezi istih.

Svako korištenje stranice www.elgrad.hr uvjetovano je poštivanjem općih uvjeta pristupa i korištenja koji su niže navedeni. Samim pristupom i pregledavanjem internet stranica podrazumijeva se da prihvaćate Opće uvjete koji su iznad svih drugih sporazuma dogovorenih s Elgrad d.o.o. ili s nekim ili svim djelatnicima prodajne mreže Elgrad d.o.o.

Ova je internet stranica razvijena isključivo u svrhu informiranja o uslugama Elgrad d.o.o. Sve informacije dostupne na www stranicama stoga su isključivo informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovoj stranici ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima bez prethodnog pisanog dopuštenja Elgrad d.o.o.
Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih www stranica podložne su određenim ograničenjima u svezi subjekata kojima takve informacije mogu biti dostupne.

Prava intelektualnog vlasništva

Predstavljanje i sadržaj ove stranice smatraju se intelektualnim vlasništvom Elgrad d.o.o., i kao takvi su zaštićeni zakonima koji su trenutno na snazi. Sadržaj ove lokacije zaštićen je odredbama autorskog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva koja pripadaju Elgrad d.o.o., ili su ustupljena Elgrad d.o.o., a u vlasništvu su trećih osoba.

Elgrad d.o.o. također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Fotografije, slike, tekstovi, naslovi, video prikazi, sa ili bez zvuka, te svi drugi dokumenti na Internet stranici podliježu zakonima o autorskom pravu, industrijskom i/ili intelektualnom vlasništvu, te su kao takvi vlasništvo Elgrad d.o.o. ili treće osobe koja temeljem valjanog pravog posla Inspiraciji.com jamči ograničeno korištenje sadržaja. Djelomična ili potpuna reprodukcija sadržaja, bez prethodnog pisanog dopuštenja Elgrad d.o.o., strogo je zabranjena, isključujući reprodukciju izvršenu u skladu s potrebama tiska. Ovime istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge internetske stranice Elgrad d.o.o., pojedinačnih elemenata internetske stranica Elgrad d.o.o., dizajna logotipa Elgrad d.o.o. bez izričitog pisanog odobrenja Elgrad d.o.o.

Autorska prava marke

Ime marke Elgrad d.o.o., logo Elgrad d.o.o., kao i odnosni proizvodi i usluge zaštićeni su registriranim znakom sukladno primljenjivim odredbama autorkog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva. Svaka reprodukcija, korištenje i/ili promjene napravljene bez prethodnog pisanog odobrenja Elgrad d.o.o., smatrat će se povredom autorskih prava odnosno povredom prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva. Spomenute su i druge marke, a teoretski mogu biti otkrivene prema početnom slovu. Elgrad d.o.o. ih koristi uz odobrenje njihovog vlasnika, ili kao oznaku proizvoda ili usluga koje je predložila Elgrad d.o.o.

Podaci o proizvodima i uslugama

Ove stranice na općenit način predstavljaju proizvode i usluge Elgrad d.o.o. dostupne u Republici Hrvatskoj.

Informacije koje Elgrad d.o.o. objavljuje na ovim internetske stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja. Međutim, Elgrad d.o.o. ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg podatka pohranjenog na ovim internetske stranicama. Elgrad d.o.o. zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmjeni podatke na svojim internetske stranicima, osobito one koje se odnose na tehničke karakteristike, uzimajući u obzir interaktivni karakter stranice. Za takve promjene Elgrad d.o.o., njeni članovi mreže ili njeni zaposlenici ne snose odgovornost. Elgrad d.o.o. ne jamči, niti izričito niti prešutno, uključujući jamstva u pogledu utrživosti odnosno pogodnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sustava, proizvoda ili procesa. Informacije dostupne na internetske stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu suglasni da nećete Elgrad d.o.o. smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih očekivanja u svezi s tim. Do zakonom predviđenih ograničenja, Elgrad d.o.o. neće odgovarati ni za kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe koje od informacija dostupnih na ovim internetske stranicama. Mreža Elgrad d.o.o. stoji vam na raspolaganju za sve informacije, naročito one vezane uz cijene, dostupnost predstavljenih usluga, te najnovije promjene na uslugama.

U tom smislu predlažemo konzultacije s odgovarajućim stručnjakom koji će biti u mogućnosti dati Vam savjet posebno prilagođen Vašoj konkretnoj situaciji.

Podaci o uslugama financiranja

Zbog interaktivnog karaktera stranice, ponude koje ćete ovdje pronaći mogu se razlikovati, pa je stoga osoba zadužena za financiranje lišena svake odgovornosti. Ponude su važeće samo uz prihvaćanje dosjea.

Javni podaci

Javne podatke koje nam možete odati, a odnose se na Vaše želje, Vaše glavne interese ili hobije koriste se za stvaranje i predlaganje proizvoda i usluga prilagođenih Vašem ukusu.

Moguće je da automatski dobijemo podatke koji nisu vezani uz određenu osobu, kao što su tip pretraživača koji koristite, platforma Vašeg računala ili ime domene koju koristite za pristup našoj stranici.

Mrežni kolačići

Kada netko posjeti stranicu, mrežni kolačić – se pojavljuje na korisnikovom računalu (ako kupac prihvaća mrežni kolačić – ) ili je očitan ako je korisnik već prije posjetio tu stranicu.

Jedna od funkcija mrežnog kolačića – je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posjećenosti stranice koja je gore opisana. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan s Vašim osobnim podacima.

Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posjetilo glavne dijelove (kao što su linkovi ili grafovi) na našoj internetske stranici.
Ne koristimo ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim osobnim podacima koji se mogu otkriti. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korištenju Elgrad d.o.o. internetske stranice.

Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvaća mrežne kolačiće.
Ako odaberete tu opciju, moći ćete vidjeti tekst na ekranu, ali nećete imati personalizirani posjet niti ćete se moći pretplatiti na usluge koje su dostupne na stranici.

Linkovi

Ukoliko želite objaviti link koji vodi na vašu internet stranicu morate imati prethodno pisano odobrenje od strane Elgrad d.o.o. Da biste to učinili morate kontaktirati internetske mastera stranice Elgrad d.o.o. Elgrad d.o.o. čini sve što je u njenoj moći kako bi osigurala da Vas sva preusmjeravanja s naših Internet stranica upute na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Međutim, kako Vas naš link može uputiti na bilo koju adresu na Internetu, a budući se internetske stranice i adrese na mreži brzo mijenjaju, Elgrad d.o.o. nema nadzor nad stranicama koje se uz nju pojavljuju i ni u kojem slučaju nije odgovorna za njihov sadržaj i/ili ažuriranje, niti za sadržaj koji se odnosi na te stranice.

Svi su dijelovi postojeće stranice, uključujući i njeni linkovi, namijenjeni samo Vama ali Elgrad d.o.o. ne može uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju vas usmjeri.

Ograničenje odgovornosti

Materijal na ovoj internetske stranici je na raspolaganju bez jamstava bilo koje vrste, bilo iziričitih, bilo impliciranih.

Korisnik ima pristup ovoj internetske stranici samo na svoju vlastitu odgovornost. Elgrad d.o.o. ne jamči da će ove internetske stranice uvijek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati greške ili viruse ili da će na njoj objavljeni podaci biti točni i pouzdani. Ni pod kojim uvjetima Elgrad d.o.o., njene podružnice ili članovi naše prodajne mreže nisu odgovorni za izravne ili neizravne nedostatke, oštećenja ili gubitak, osobito za materijalne nedostatke, gubitak podataka ili programa ili financijske nedostatke, koji su rezultat konzultacija ili korištenja ove stranice ili stranica koje su uz nju vezane.

Sadržaj ove stranice nije ugovorno vezan. Podaci o proizvodima, tehničke karakteristike i cijene odgovaraju definiciji u trenutku izdavanja ili ažuriranja stranica. Iste su prezentirane samo kao indikacija i ne mogu se smatrati ugovornom ponudom proizvoda ili usluga pruženih od strane Elgrad d.o.o., njenih podružnica ili članova njene prodajne mreže. Moguće su pogreške ili propusti. Pristup proizvodima i uslugama koji su predstavljeni na stranici podložni su ograničenjima.

Morate voditi računa o tome da li Vas zakoni države iz koje ostvarujete kontakt ovlašćuju da koristite našu internetske stranicu. Do zakonom predviđenih ograničenja, Elgrad d.o.o. neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne sključivo, izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe koje od informacija dostupnih na ovim internetske stranicama, ili nečeg što je na njima objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.

Primjenjivo pravo

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravo kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta uporabe ovih internetske stranica.
Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat uporabe predmetnih internetske stranica ili u svezi s njima.

Elgrad d.o.o. ne jamči da su materijali sadržani na predmetnim internetske stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija države gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen.

Smatrat će se da je pristup internetske stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnompravu.

Ažuriranje općih uvjeta

Elgrad d.o.o. zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.